Trang chủ / Dịch vụ khác (page 20)

Dịch vụ khác

Người bảo vệ đầu tiên của Bác

Lưu bản nháp tự động

Mỗi khi đám sỹ quan trẻ chúng tôi đến bàn luận chuyện về các tướng lĩnh ở Tổng hành dinh thường nhớ tới tướng Phùng Thế Tài – ca ngợi ông, nhưng cũng nể sợ "cái oai" của ông một phép. Ông có tạng người đồ sộ, lẫm liệt trong …

Đọc tiếp