Recent Posts

Hướng dẫn đánh giá website Taobao

Lưu bản nháp tự động

Sau khi mua hàng trên taobao, làm cách để đánh giá shop ? Các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau: B1: Đăng nhập vào trang taobao.com sẽ thấy giao diện như bên dưới B2: Chọn những sản phẩm đã mua (已买到的宝贝) ở menu bên trai sẽ thấy xuất …

Đọc tiếp