Recent Posts

Nghề dạy vệ sỹ: Mỗi nơi mỗi kiểu khác nhau

Lưu bản nháp tự động

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Xê, cán bộ phụ trách lĩnh vực đảm bảo an ninh – trật tự trong quá trình tổ chức và hoạt động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vệ sĩ cho biết, từ năm 2001, Chính phủ đã có quy định quản lý cụ …

Đọc tiếp