Recent Posts

Mức lương hiện tại của nhân viên bảo vệ

Lưu bản nháp tự động

Tại Hà Nội, các TTTM, mô hình kinh doanh cá nhân ngày càng được thành lập và hoạt động nhiều vì vậy nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ngày càng nhiều. Không đòi hỏi quá cao về trình độ chuyên môn, nghề nhân viên an ninh do đó cũng được nhiều …

Đọc tiếp

2 điều chưa đúng về bảo vệ an ninh của sự kiện

Lưu bản nháp tự động

Tính chất đặc biệt trong các buổi sự kiện đó là những người tham gia tại sự kiện đa số là những người nổi tiếng cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mặc dù thế không hề ít nhà tổ chức sự kiện vì những quan niệm sai lầm, chủ quan không đáng …

Đọc tiếp