Recent Posts

Táo Aomori Japan lên giá kệ siêu thị Việt

Táo thượng hạng từ vùng Aomori – Nhật Bản chính vụ đã chính thức lên kệ tại các hệ thống phân phối vào thời điểm tháng 12/2018 khi Tết Nguyên Đán 2019 đang đến gần. Táo Aomori Nhật Bản là loại táo ngon bậc nhất trên thế giới với hương …

Đọc tiếp