Recent Posts

“Đau đầu” với các dịch vụ bảo vệ

Lưu bản nháp tự động

Vừa thấy tên cướp xông vào ngân hàng (tại Vietcombank, phòng giao dịch Duyên Hải, Trà Vinh ngày 26.4), bảo vệ lập tức bỏ chạy lên lầu. Tiếp đó ngày 7.5, một nhóm côn đồ xông vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chém một bệnh nhân nam …

Đọc tiếp