Recent Posts

Có gì trên chiếc thẻ gửi xe của bãi giữ xe thông minh?

Lưu bản nháp tự động

Thẻ từ và công nghệ thẻ từ là thành phần quan trọng trong hệ thống bãi giữ xe thông minh. Chiếc thẻ nhựa tích hợp công nghệ nhận dạng không dây được đánh là bước tiến lớn của phương án giữ xe so với phương pháp ghi vé giấy ở bãi giữ …

Đọc tiếp