Trang chủ / msduyen

msduyen

Giái pháp gut cho doanh nghiệp vay vốn

Lưu bản nháp tự động

Với đề xuất bỏ điều kiện “không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn” đối với doanh nghiệp (DN) vay trả lương ngừng việc, hồi phục sản xuất… của Bộ Lao động, Thương binh & …

Đọc tiếp