Recent Posts

Cách thức mua hàng của Taobao không cần qua trung gian

Lưu bản nháp tự động

Mua hàng trên Taobao đang là định hướng mới của người tiêu dùng không chỉ ở Việt Nam mà có ở khắp thể giới, bởi sự đa dạng về hàng hóa, mẫu mã đẹp, chất lượng sử dụng tốt. Tuy nhiên việc đặt đơn hàng Trung Quốc trên taobao về Việt Nam còn gặp nhiều khó …

Đọc tiếp