Nội thất

Vay vốn mua nhà ngày càng khó

Người có nhu cầu vay mua nhà để ở có thể bị giảm cơ hội tiếp cận vốn nếu dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản tiếp tục bị kiểm soát điều hành chặt hơn nữa    Lòng tin của dự thảo sửa đổi, bổ sung 1 số …

Đọc tiếp