Trang chủ / Dịch vụ khác / Doanh nghiệp (page 2)

Doanh nghiệp

Dấu ấn cách tân hành chính thuế

Lưu bản nháp tự động

Sự quá tải, kém hiệu quả và mức độ tuân hành thấp của người nộp thuế cho thấy, sự lạc hậu của mô hình cai trị hành chính thuế ở Việt Nam. Vì vậy, cải cách hành chính thuế vừa là mục tiêu, vừa là động lực giúp sức cách …

Đọc tiếp