Recent Posts

Những khả năng tự vệ lúc bị tấn công

Lưu bản nháp tự động

Mối nguy hiểm có thể rình rập ở bất cứ đâu trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể bị tấn công bất ngờ trên tuyến đường, nơi làm việc thậm chí ngay cả trong nhà nhằm mục tiêu cướp tài sản, hiếp dâm,…Khi bị tấn công, bạn phải cố …

Đọc tiếp