Recent Posts

Dịch vụ chuyển phát nhanh bằng phi cơ

Sự ra đời và phát triển của tàu bay cũng như dịch vụ vận chuyển hàng không đã giải quyết được nhiều vấn đề then chốt trong khâu vận chuyển và chuyển phát nhanh. hiện thời hầu hết các dịch vụ chuyển phát nhanh đều được tiến hành phê duyệt …

Đọc tiếp