Recent Posts

‘Túp lều’ gỗ tái chế ở xứ Huế

Lưu bản nháp tự động

Trên diện tích 75 m2, công trình được xây dựng đơn giản với phương châm kết nối con người với nhau và với thiên nhiên.Gỗ tái chế, mái lá tranh và các tấm polycarbonate làm nên giá trị công trình, với chi phí thấp, thân mật và gần gũi môi …

Đọc tiếp