Recent Posts

Việt Nam có nguy cơ giảm gỗ vật liệu

Việt Nam có nguy cơ thiếu gỗ vật liệu Do vật liệu gỗ nguồn không đáp ứng đầy đủ các doanh nghiệp cần phải được du nhập từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp tìm cách xuất khẩu gỗ nguyên liệu sang Trung Quốc, …

Đọc tiếp