Recent Posts

Tiết lộ nước cờ của Alipay tại thị trường Việt Nam

Lưu bản nháp tự động

Theo nguồn tin của Báo Đầu tư, Alipay đang thông sang 1 công ty support đề mua cổ phần của một fintech đình đám về lĩnh vực thanh toán Việt Nam (fintech payment). Một khi đã hiện diện thành công,…  Mua cổ phần, lập liên doanh – bước đi thân …

Đọc tiếp