Recent Posts

Cách kiến tạo đường đi giữa các giá kệ kho hàng

Lưu bản nháp tự động

Lối đi giữa các kệ kho hàng ảnh hưởng rất lớn đến việc bốc dỡ, xuất nhập hàng hóa trong kho, đặc biệt là nhà kho của các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối có diện tích rộng, lượng hàng hóa lớn. Vì vậy, khi thi công lắp đặt …

Đọc tiếp

Các lý do về việc thanh lý giá kệ

Lưu bản nháp tự động

Thị Phần thanh lý giá kệ nóng lên từng ngày một vì nhu cầu mua lớn trong khi nguồn cung cấp lại rất là giảm bớt. Có lúc nào bạn tự mình hỏi sao lại có giá kệ thanh lý để tạo cơn nóng trên thị phần suốt thời khắc …

Đọc tiếp